خواب دیدن پیشخدمت

آنلی بیتون می گوید:

1ـ ديدن پيشخدمت در خواب ، علامت آن است كه به لذات حقير تن خواهيد داد و پاكي درون خود را آلوده خواهيد ساخت .

2ـ اگر دختري خواب ببيند پيشخدمت رستوراني شده است ، علامت آن است كه عاشق مردي خوش گذران خواهد شد .

3ـ ديدن پيشخدمتي نامرتب و عصباني در خواب ، علامت آن است كه افرادي خود را به خانة شما دعوت خواهند كرد .

خواب يك مرد پيشخدمت : پول

يك پيشخدمت مرد در يك كافه : زيادي به ديگران اعتماد ميكنيد و به كارهاي خود اميداورا هستيد .

يك زن پيشخدمت : خطر در روابط عشقي- خيانت.

يك زن پيشخدمت در يك كافه : مردم پرگوئي بسيار دربارة شما ميكنند .

يك پيشخدمت ( مرد)از شما پذيرائي ميكند : ناتواني شما در كارها باعث ميشود كه محتاج شخصي بشويد كه آنها را اداره كند .

پيشخدمتهاي متعددي كه از مشتريان پذيرائي ميكنند : به شما كمك خواهد شد ولي بطور نامشروع.

پيشخدمتها در يك ميهماني بزرگ : پيروري بزرگ بر مخالفان .

شما پيشخدمت هستيد : كارهاي شما به آرامي اصلاح خواهند شد.

شما يك پيشخدمت زن داريد : بي دقتي شما در كارها باعث دردسر و گرفتاري بسيار خواهد شد.

با يك پيشخدمت زن روابط عاشقانه داريد : از دوستان حسود بپرهيزيد.

با يك پيشخدمت ازدواج كرده ايد : 1- بزودي مشكلات به شما هجوم مياورند . 2 – ناكامي عشقي.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب خود را پيشخدمت دادگاه ببيند، نشانه‏ى انجام كارهاى بيهوده است. اگر در خواب با يك پيشخدمت دادگاه دعوا بگيرد، به اين معنا است كه در قبال انجام كارهاى خوب پاداشى به شما نمى‏دهند.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت میزبان بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیرخواب پیشخدمت , تعبیرخواب پادو , تعبیرخواب پیشکار , تعبیرخواب خادم , تعبیرخواب خدمتکار , تعبیرخواب خدمتگزار , تعبیرخواب فراش , تعبیرخواب مستخدم , تعبیرخواب نوکر , خواب دیدن پیشخدمت , خواب دیدن پادو , خواب دیدن پیشکار , خواب دیدن خادم , خواب دیدن خدمتکار , خواب دیدن خدمتگزار , خواب دیدن فراش , خواب دیدن مستخدم , خواب دیدن نوکر , رویای پیشخدمت , رویای پادو , رویای پیشکار , رویای خادم , رویای خدمتکار , رویای خدمتگزار , رویای فراش , رویای مستخدم , رویای نوکر , تعبیر پیشخدمت , تعبیر پادو , تعبیر پیشکار , تعبیر خادم , تعبیر خدمتکار , تعبیر خدمتگزار , تعبیر فراش , تعبیر مستخدم , تعبیر نوکر , خواب پیشخدمت , خواب پادو , خواب پیشکار , خواب خادم , خواب خدمتکار , خواب خدمتگزار , خواب فراش , خواب مستخدم , خواب نوکر ,

برچسب ها : پیشخدمت ، پادو ، پیشکار ، خادم ، خدمتکار ، خدمتگزار ، فراش ، مستخدم ، نوکر ، carhop ، charwoman ، follower ،
+ تعداد بازديد : 56 |
نوشته شده توسط سینا احمدی در جمعه 18 فروردين 1396 و ساعت 21:08
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]