فروشگاه ساز

میزبان بلاگ
خواب دیدن پستچی New Page 1

لیلا برایت می گوید:

ديدن پستچى در خواب، نشانه‏ى شادى و خوشحالى است. اگر خواب ببينيد كه با يك پستچى برخورد مى‏كنيد، بيانگر شنيدن اخبار مهم و شادى بخش است.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببينيد پستچي نامه هايي به شما مي دهد ، نشانة آن است كه به زودي اخباري شادي بخش خواهيد شنيد .

2ـ شنيدن صداي سوت پسيتچي در خواب ، علامت مهمان ناخوانده است .

3ـ اگر خواب ببينيد پستچي ب آنكه نامه اي به شما بدهد از كنار خانة تان مي گذرد ، نشانة آن است كه دچار اندوه و نوميدي خواهيد شد .

4ـ اگر خواب ببينيد به پستچي نامه اي مي دهيد تا برايتان پست كند ، نشانة آن است كه در اثر حسادت به ديگران رنج خواهيد برد .

5ـ گفتگو با پستچي در خواب ، علامت آن است كه وارد ماجراهاي رسوايي آور مي شويد .

پستچي نامه ها را مي آورد : خبرهاي ناراحت كننده

شما صداي سوت زدن يك پستچي را مي شنويد : يك ملاقاتي غيره منتظره

يك پستچي مخصوص نامه هاي شما را مي آورد : شانس و شادي

پستچي نامه هاي شما را در صندوق مي اندازد : علامت نابودي مخالفان .

يك نامه را به پستچي مي دهيد : حسادت شما را رنج مي دهد .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Leila tells you about:
View the postman in a dream, a sign of joy and happy. If you see a dream encounter with a postman, revealed the news is important and joyful.
Text from the site of dream interpretation
Nly Beeton says:
1 If your dream is to see the postman letters, sign it that soon you will hear joyful news.
2 Psytchy whistling sound asleep, mark the uninvited guest.
3 Bedrooms see if the postman with a letter to give you the house of your passes, a sign of grief and despair that will be.
4 If you see the postman sleep until you post the letter, sign it caused others to suffer jealousy.
5 conversation with the postman in sleep, symptoms that get into the scandalous adventures.
Postman brings letters: sad news
You hear the sound of a postman whistling: an unexpected meeting
For a postman brings letters you: luck and happiness.
Postman letters as you would in the cast: Mark annihilate the opponents.
A letter to the postman form: envy you suffer.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت میزبان بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیرخواب پستچی , تعبیرخواب نامه‌رسان , تعبیرخواب فراش , تعبیرخواب چاپار , تعبیرخواب پیک , تعبیرخواب برید , خواب دیدن پستچی , خواب دیدن نامه‌رسان , خواب دیدن فراش , خواب دیدن چاپار , خواب دیدن پیک , خواب دیدن برید , رویای پستچی , رویای نامه‌رسان , رویای فراش , رویای چاپار , رویای پیک , رویای برید , تعبیر پستچی , تعبیر نامه‌رسان , تعبیر فراش , تعبیر چاپار , تعبیر پیک , تعبیر برید , خواب پستچی , خواب نامه‌رسان , خواب فراش , خواب چاپار , خواب پیک , خواب برید ,

برچسب ها : پستچی ، نامه‌رسان ، فراش ، چاپار ، پیک ، برید ، letter carrier ، mailman ، postman ،
+ تعداد بازديد : 28 |
نوشته شده توسط سینا احمدی در دوشنبه 30 اسفند 1395 و ساعت 20:45
دانلود اهنگ جدید بالابر قیمت لپ تاپ ایسوس سری K555 قیمت لپ تاپ ایسوس سری U قیمت لپ تاپ ایسوس سری v قیمت لپ تاپ ایسوس سری k قیمت لپ تاپ ایسوس سری N قیمت لپ تاپ ایسوس سری x قیمت لپ تاپ لپ تاپ قیمت قیمت تبلت قیمت انواع تبلت راهنمای خرید گوشی راهنمای خرید موبایل راهنمای خرید تلویزیون بهترین گوشی برای بازی بهترین گوشی برای سلفی بلیط هواپیما دانلود آهنگ جدید ویلا شمال دوربین مداربسته
بستن تبلیغات [X]