فروشگاه ساز

طراحی سایت
خواب دیدن پرچم

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

ديدن علم به خواب بر چهار وجه است.

اول:رياست و مهتري.

دوم: سفر.

سوم: جاه ومقام و بزرگي.

چهارم: نيكي احوال (خوبي وضع و حال).

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد:

علم به خواب، دليل سفر است. اگر بيند پادشاه علمي به وي داد، دليل جاه و بزرگي بود. خاصه علم را سفيد يا سبز بيند.

جابر مغربی می گوید:

اگر بيند علمي سفيد و بزرگ داشت، دليل كه با توانگري صحبت دارد و از وي منفعت يابد. اگر بيند علمي سياه داشت، دليل كه قاضي يا خطيب گردد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

پرچم در خواب،بر مردی عالم یا زاهد یا ثروتمندی سخاوتمند دلالت دارد که مردم از او تبعیت میکنند. پرچم قرمز نشانه جنگ، پرچم زرد نشانه درد و بلا، پرچم سبز نشانه سفری پرخیر و برکت، پرچم سفید نشانه بارش باران و پرچم سیاه نشانه گِرانی، خشکسالی و گرسنگی است. اگر کسی در انجام عملی مردّد باشد و در خواب، پرچم یا مشعلی را ببیند، نشانه آن است که هدایت مییابد و راه خود را پیدا میکند. دیدن پرچم در خواب برای زن، به شوهر تعبیر میشود.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب پرچم كشور خودتان را ببينيد، بيانگر موفقيت در انجام كارها است. علامت دادن با پرچم در خواب، به اين معنا است كه موضوعى آبروى شما را تهديد مى‏كند.

شما يك پرچم حمل مي كنيد : احترام و شخصيت شما بالاتر مي رود .

يك پرچم افراشته : از بدشانسي نجات پيدا ميكنيد و بر رقيبان پيروز مي شويد .

پرچم سفيد : موفقيت در كارها

پرچم سرمه اي : ديگران باعث خوشبختي شما خواهند شد .

پرچم آبي : موفقيت و پيشرفت

پرچم زرد : تغييرات مهم دركارها و معاملات .

پرچم قرمز : مشاجره و نزاع

پرچم سبز : شانس در عشق

پرچم سياه : بدشانسي به دنبال شما مي آيد .

پرچم قهوه اي : يك رفاقت پر ارزش

پرچم طلائي : معامله يا قرارداد با افرادي كه خيلي دور از شما قرار دارند .

لیلا برایت می گوید:

برافراشته كردن پرچم در خواب،نشانه‏ى غم و اندوه است. اگر خواب ببينيد پرچم را پايين مى‏آوريد، نشانه آن است كه پى به اشتباهات خود خواهيد برد. ديدن پرچم سياه در خواب، نشانه‏ى توطئه‏ى دشمنان است.

آنلی بیتون می گوید:

ديدن پرچمدار در خواب، به اين معنا است كه نسبت به يكى از نزديكان احساس حسادت مى‏كنيد. اگر در خواب خود را پرچمدار گروهى مى‏بينيد، به اين معنا است كه مشغول انجام كار مشكلى هستيد.


علم به خواب ديدن، دليل بر مردي دانا بود يا امامي يا زاهدي يا توانگري يا سخي. اگر بيند كه علم داشت، دليل كه از اين مردم كه تقرير كرديم منفعت يابد. اگر بيند كه علم بيفتاد و ضايع شد، تاويلش به خلاف اين است

Imam Sadiq says:
View the science of sleep has four.
First Presidency and Elder.
The second trip.
Third, officials and big ambitions.
Fourth: good conditions (good condition).
Ibrahim bin Abdullah al-Kirmani says:
Science of Sleep, is due to travel. If he sees King gave scientific proof of status and was great. Especially science sees white or green.
Jaber al-Maghribi says:
If you see a big white science, because the solvency speak, and he will benefit. If you see the black of the reason is that the judge or orator.
Khalid bin Ali bin Mohd Alnbry says:
Flags in a dream, the scholar or ascetic or wealthy, generous man implies that people obey him. The red flag symptoms, pain symptoms and Bella yellow flag, green flag signs Prkhyr and blessed journey, the white flag, black flag sign sign of rain and high prices, drought and hunger. If someone is hesitant in doing something in a dream, to see the flag or torch, a sign that will guide and find your way out. See flags sleep for women, the husband is interpreted.
Nly Beeton says:
If you see yourself in a dream flag, indicative of the success of doing things. Signaling with flags in a dream, in the sense that the issue threatens your reputation.
You carry a banner of respect and your personality is higher.
A flag: luck saved you win and you rival.
White flag: Success in work
Blue flag: You will no longer cause happiness.
The blue flag Success and Achievement
Yellow flag: Important changes in the work and transactions.
Red flag: the contention and strife
Green flag: a chance at love
Black Flag: Unlucky for you.
Flag Brown: a valuable friendship
Flag Golden transaction or contract with individuals who are very far from you.
Leila tells you about:
Sleep raised the flag in sign of grief. If you get less sleep to see the flag, a sign that detect their mistakes will win. Seeing the black flag sleep, a sign of the enemy conspiracy.
Nly Beeton says:
View the flagship in a dream, in the sense that someone close to you feel jealous. If you see a group flagship in his sleep, in the sense that you are doing your job.

Science to dream, because the Imam or Zahedi was a wise man or rich or Sakhi. If he sees that science, because we exposition of these people who will benefit. If he sees that science Byftad waste, the interpretation to the contrary..

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت میزبان بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیرخواب پرچم , تعبیرخواب بیرق , تعبیرخواب درفش , تعبیرخواب رایت , تعبیرخواب علم , تعبیرخواب لوا , تعبیرخواب زبانه , تعبیرخواب لهیب , خواب دیدن پرچم , خواب دیدن بیرق , خواب دیدن درفش , خواب دیدن رایت , خواب دیدن علم , خواب دیدن لوا , خواب دیدن زبانه , خواب دیدن لهیب , رویای پرچم , رویای بیرق , رویای درفش , رویای رایت , رویای علم , رویای لوا , رویای زبانه , رویای لهیب , تعبیر پرچم , تعبیر بیرق , تعبیر درفش , تعبیر رایت , تعبیر علم , تعبیر لوا , تعبیر زبانه , تعبیر لهیب , خواب پرچم , خواب بیرق , خواب درفش , خواب رایت , خواب علم , خواب لوا , خواب زبانه , خواب لهیب ,

برچسب ها : پرچم ، بیرق ، درفش ، رایت ، علم ، لوا ، زبانه ، لهیب ، banner ، colors ، ensign ، flag ، pennon ، pregnant ، standard ، union jack ،
+ تعداد بازديد : 3 |
نوشته شده توسط سینا احمدی در يکشنبه 22 اسفند 1395 و ساعت 14:02
دانلود موزیک دانلود اهنگ جدید طراحی بنر بالابر قیمت لپ تاپ ایسوس سری K555 قیمت لپ تاپ ایسوس سری U قیمت لپ تاپ ایسوس سری v قیمت لپ تاپ ایسوس سری k قیمت لپ تاپ ایسوس سری N قیمت لپ تاپ ایسوس سری x قیمت لپ تاپ لپ تاپ قیمت قیمت تبلت قیمت انواع تبلت راهنمای خرید گوشی راهنمای خرید موبایل راهنمای خرید تلویزیون بهترین گوشی برای بازی بهترین گوشی برای سلفی دانلود فیلم طب سوزنی فروش اسباب بازی کود سولفات آمونیوم گرانول سئو گریتینگ دانلود آهنگ جدید بلیط کیش چاپخانه کیاچاپ دوربین مداربسته ویلا شمال
بستن تبلیغات [X]